120

Mình tải game về bị lỗi như này ad kiểm tra giúp nhé