Ad xem giùm nick FANTASY . Đang hoạt động không hiểu sao mất cái quần quỷ vương trong set quỷ vương
Mình có gửi tin nhắn trên facebook nhưng chưa được sử lý
Please