Mình ở SV Thiên Bình không biết là SV đã sát nhập vào SV nào ( Mình chưa sát nhập).
ADM cho mình xin link sát nhập và link MU sát nhập để mình đăng ký và tải game.
Thank AD nha!