TOP 50 lúc 0h00 30/01/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 o0aeBGo0 0 62 400 Blade Master Thiên Bình
2 GiniBN 0 60 400 Hight Elf Thiên Bình
3 Arius 0 60 400 Grand Master Thiên Bình

View more latest threads same category: