TOP 50 lúc 0h00 02/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 VTV3 0 145 400 First Master Thiên Bình
2 Arius 0 142 400 Grand Master Thiên Bình
3 HotBoy 0 142 400 Duel Master Thiên Bình
4 o0aeBGo0 0 141 400 Blade Master Thiên Bình
5 GiniBN 0 141 379 Hight Elf Thiên Bình

View more latest threads same category: