TOP 50 lúc 0h00 16/04/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 KuBinBN 0 72 400 Grand Master Bảo Bình
2 DeMoN 0 65 334 Grand Master Bảo Bình
3 MyLove 0 64 359 Hight Elf Bảo Bình

View more latest threads same category: