TOP 50 lúc 0h00 16/05/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 CaoThu 0 60 400 Dimension Master Bảo Bình
2 Vaper 0 52 400 Grand Master Bảo Bình
3 TrumSV 0 51 400 Grand Master Bảo Bình

View more latest threads same category: