TOP 50 lúc 0h00 12/06/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 NaVi 0 61 395 Soul Master Thiên Bình
2 AmEn 0 60 400 Lord Emperor Thiên Bình
3 DWpk 0 60 400 Grand Master Thiên Bình

View more latest threads same category: