TOP 50 lúc 0h00 27/06/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Lord 0 85 195 Blade Master Bảo Bình
2 PeTyTy 0 84 386 Dimension Master Bảo Bình
3 picolass 0 84 322 Dimension Master Bảo Bình

View more latest threads same category: