TOP 50 lúc 0h00 23/08/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 BachLong 0 60 400 First Master Thiên Bình
2 HieuBmt 0 60 400 Lord Emperor Thiên Bình
3 AcMaLinh 0 60 400 First Master Thiên Bình

View more latest threads same category: